Datum: 10.01.2020

Vložil: Miki Lőrincz

Titulek: Starší potápač

v apríli 1983 som bol prevelený z PŠ Sereď do VU 59 24 na PVR- prepravno výsadková rota, ktorej v tom čase velil ing. npor. Ján Frimmer a veliteľom útvaru bol pplk. Čada. V tej dobe sa tam utopil pri cvičení mladý pprap. Bedřich Neuwirth. Ale nenašiel som tu s týchto rokov nikoho, kto tam bol. Kovářa si tak matne pamätám. Pozdravujem a prajem pevné zdravie, všetkým, ktorí to tam zvládli. Pekné spomienky mám aj na Šábesa- nprap. Šablatúra šéf basy.

Přidat nový příspěvek