Zástupce velitele pro týl

1970 - 1981 mjr. Velíšek