rozděleno dle bydliště, nezávisle na ročníku nástupu