Velitel

Velitel útvaru

1955 - 1955 kpt.Kašpírek 1955 - 1956 velel náčelnik štábu npor.ing Koželuha 1956 - 1957 kpt.Páleník       1957 - 1965 mjr.Hájek 1965 - 1976 pplk. Vachovec  1976 - 1978 kpt:ing. Pilný  1978 - 1980 kpt:ing. Hrubý  1980 - 1984 pplk. Čada  1984 - 1986...

Zástupce velitele útvaru

1970 - 1972 kpt.Vranovský  1972 - 1974 kpt.Sedláček  1974 - 1977 mjr.Volák  1977 - 1977 kpt.ing.Mazal  1977 - 1978 por.ing. Lenner 1978 - 1979 por.Starosta  1979 - 1984 por.ing Gorczyca  1984 - 1991 kpt.Bohumír Teluch    

Zástupce pro věci politické

1966 - 1968 pplk.Dejl  1974 - 1976 kpt.Městecký   1976 - 1979 mjr.Šurý  1979 - 1980  kpt.Holub ( in memoriam mjr.) 1980 - 1981 mjr.Pešťák   1981 - 1983 mjr.Šlais  1983 -   kpt.Duník

Propagandista

-1979 kpt.Holub  1979 - kpt.Hloch   sazák-por.Meško

Zástupce velitele pro technickou přípravu

1976 - 1980 mjr: Čada  1980 - 1982 mjr.Kutlvašr   1982 - 1984 kpt: Pilat

Zástupce velitele pro týl

1970 - 1981 mjr. Velíšek 

Náčelník štábu

1955 - 1966 npor.Koželuh 1966 - 1969  pplk.Vachovec 1969  -1974 mjr.Tomíček  1974 - 1977 mjr. Uhlíř   1977 - 1981 kpt.Myslivec   1981 - 1987 npor.Zolich  1987 - 1991 kpt. Touš

Vystrojní náčelník

        - 1979 kpt:Melša 1979 - 1983 npr.Baloun

Evidenční důstojník

1966 - 1968 kpt.Kučera  1968 - 1977 mjr:Kubík  1977 - 1977  npor:Zástěra  1977 - 1980 npor. Satzke   1980 - 1981 npor.Zolich   1981 - 1987 kpt.Hadrovský

Finanční náčelnik

1970 - 1972 mjr. Stančik  1977 - 1981  por:Macák  1981 - 1983 mjr.Pelnář   1983 -  por. Bačík   mjr. Gajdoš

Hlavní zbrojíř

  pprap:Neuman     prap. Henrich   1981 - 1983 nprp: Mokoš

Velitel kontrarozvědky

pplk Babka  mjr:Kořínek

Lékař útvaru

    1966 -1968  MUDr. Lipovský        por.MUDr. Říha    1973 - 1974  MUDr.Ján Gajdoš

Spisovna

1977 - 1981 prap:Zámečníková

Technické oddělení

mjr.Šťasný   kpt:Klinger   nprap. Kováříková  prap. Karpíšková  ppor. Šmondrk   

Chemik útvaru

 nprapa. Mokoš

Automobilový náčelník

                 ppor:Petrásek          - 1974 kpt:Kutlwascher  1974 - 1983  nprp Pluhař  

Náčelník kuchyně

         - 1980 nprp: Koníček 1980 - 1983 nprp:Liška  1983 - 1983 nprp:Slavíček 

Hlavní kuchař

prap: Slavíček

Náčelník autoparku

1969 - 1976 mjr. Čada  1976 - 1983 por.Žúrek  1977 - 1983 nprp.Blovský 

Spojovací náčelník

1974 - 1976 rtm:Rosa  1976 - 1978 npor:Kasal  1978 -          kpt. Buvala 

                                    Kontakty u správce 

Bohumil Teluch          

Jan Mazal                 

Josef Myslivec           

Marie Zámečníková        

Jiří Pilný                   

Pavel Buvala   

 MUDr.Ján Gajdoš          Bratislava