Evidenční důstojník

1966 - 1968 kpt.Kučera 

1968 - 1977 mjr:Kubík 

1977 - 1977  npor:Zástěra 

1977 - 1980 npor. Satzke  

1980 - 1981 npor.Zolich  

1981 - 1987 kpt.Hadrovský