Ústecký kraj

Cirl Fröhlich Valvoda Štrupl Kobylka Dobrý Hupcej Beer Čeliš Mrkáček 

Bašus Smetana Krejcárek Vágner Kušpál Lode Javorek Novotný Kozlik

Kališ  Sauflet Bejlovec Cíz Hanzik Doležal Řezníček Wolf Tonini Melichar 

Naiman Jarolim Beránek Šoral Markvart  Starý Bažant Blatský  Buriánek 

Poupa  Votava  Faust Koníček Gudera Koťátko Hrdlička Šípek Jásek Boudny

Novák

 
 
 

Okres

Děčin               Krejcárek,Boudny

Chomutov        Cirl,Frölich,Valvoda,Valvoda,Kobylka,Hupcej,Javorek,Novotný,

                         Kozlík.Kališ,Sauflet, Melichar, Bažant, Blatský  Bejlovec,Wolf, Koťátko

                                    

Litoměřice      Šrupl.Beer,Čeliš,Beránek,Vágner,Kušpál,Cíz,Tonini,Markvart,Starý ,

                        Buriánek,Poupa ,Gudera Jásek 

Louny              Lode, Šípek

Most                      

Teplice             Smetana,Šoral

Ústi nad Labem       Dobrý,Mrkáček,Bašus,Naiman,Votava ,Koníček Hrdlička Novák