Ústecký kraj

Cirl Fröhlich Valvoda Štrupl Kobylka Dobrý Hupcej Beer Čeliš Mrkáček 

Bašus Smetana Krejcárek Vágner Kušpál Lode Javorek Novotný Kozlik

Kališ  Sauflet Bejlovec Cíz Hanzik Doležal Řezníček Wolf Tonini Melichar 

Naiman Jarolim Beránek Šoral Markvart  Starý Bažant Blatský  Buriánek 

Poupa  Votava  Faust Koníček Gudera Koťátko Hrdlička

 
 
 

Okres

Děčin            Krejcárek

Chomutov    Cirl,Frölich,Valvoda,Valvoda,Kobylka,Hupcej,Javorek,Novotný,Kozlík.Kališ,Sauflet,  

                     Melichar, Bažant, Blatský  Bejlovec,Wolf, Koťátko

                                    

Litoměřice      Šrupl.Beer,Čeliš,Beránek,Vágner,Kušpál,Cíz,Tonini,Markvart,Starý ,Buriánek ,

                       Poupa ,Gudera

Louny              Lode

Most                      

Teplice             Smetana,Šoral

Ústi nad Labem       Dobrý,Mrkáček,Bašus,Naiman,Votava ,Koníček Hrdlička