Strojní rota později Ženijně technická rota

 Strojní rota    kpt.Šurý - kpt:Holub -Hradil -Drechsler          

  velitel čety    rtm:Štencl - rtm:Brel

      terchnik     por.Holub

      staršina     npprap.Rosenfelder

Strojní rota

Václav Mňatinoha

říjen 1966 září 1968 ŘIDIČ BULDOZÉR                  

Karel Zapletal

řijen 1966 záři 1968 ŘIDIČ PZV              

Miroslav Pavíza

říjen 1966 zéři 1968 STROJNÍK KOMPRESORU   

Karel Hokeš

říjen 1966 září 1968 ŽENISTA