Nitranský kraj

Trenčanský Pilo Smolárik Paškevič  Hačko  Krošlák

 

Okres

Nitra                 Pilo  Hačko  Krošlák 

Komárno

Levica

Nové Zámky    Smolárik

Šaľa                 Paškevič

Topoľčany        Trenčanský

Zlaté Moravce