Rota přepravních prostředkú pozdějí Přepravně výsadková rota

 

Rota přepravních prostředkú

Ivan Fiala

duben 1964 březen 1966  KORMIDELNIK  ČLUNU     

Petr Gráz

říjen 1966 září 1968 ŽENISTA              

Jaromír Froněk

řijen 1967 zéři 1969  ŘIDIČ TATRA 148