Technické oddělení

mjr.Šťasný 

 kpt:Klinger  

nprap. Kováříková 

prap. Karpíšková

 ppor. Šmondrk