Zástupce pro věci politické

1966 - 1968 pplk.Dejl 

1974 - 1976 kpt.Městecký  

1976 - 1979 mjr.Šurý 

1979 - 1980  kpt.Holub ( in memoriam mjr.)

1980 - 1981 mjr.Pešťák  

1981 - 1983 mjr.Šlais 

1983 -   kpt.Duník