Přepravně výsadková rota

28.06.2014 20:17

František Blatský