Milan Moravčík

řijen 1985 září 1987 VELITEL DRUŽSTVA