Pavel Chvalina

řjen 1980 září 1982 ŘIDIČ T813 PONTON