por.Ing.Jaroslav Hradil

1975 - 1976  VELITEL ROTY